1. Polska 102 loty
2. Niemcy 24 loty
3. Stany Zjednoczone 14 lotów
4. Szwecja 10 lotów
5. Włochy 10 lotów
6. Grecja 5 lotów
7. Bułgaria 4 loty
8. Dania 4 loty
9. Czarnogóra 2 loty
10. Egipt 2 loty
11. Finlandia 2 loty
12. Hiszpania 2 loty
13. Holandia 2 loty
14. Irlandia 2 loty
15. Litwa 2 loty
16. Malta 2 loty
17. Norwegia 2 loty
18. Rumunia 2 loty
19. Słowacja 2 loty
20. Ukraina 2 loty
21. Czechy 1 lot