1. Polska 94 loty
2. Niemcy 18 lotów
3. Stany Zjednoczone 14 lotów
4. Szwecja 10 lotów
5. Włochy 10 lotów
6. Grecja 5 lotów
7. Bułgaria 4 loty
8. Dania 4 loty
9. Egipt 2 loty
10. Finlandia 2 loty
11. Hiszpania 2 loty
12. Holandia 2 loty
13. Irlandia 2 loty
14. Litwa 2 loty
15. Malta 2 loty
16. Norwegia 2 loty
17. Rumunia 2 loty
18. Słowacja 2 loty
19. Ukraina 2 loty
20. Czechy 1 lot